Výškové práce

Výškové práce, poslední z oblastí, v nichž se naše společnost na trhu pohybuje, se prolíná všemi činnostmi – malířskými, natěračskými i úklidovými pracemi, zároveň jsou ale samostatnou složkou naší společnosti.

Za použití horolezecké techniky zajišťují proškolení profesionálové s mnohaletými zkušenostmi umývání obtížně dostupných oken, výloh a reklamních zařízení umístěných ve výškách a omývání fasád vysokotlakou technikou. Fasády napouštějí penetrací proti plísním a houbám, provádějí jejich drobné opravy a tmelení spár ve výškách. Do jejich specializace spadá rovněž montáž a demontáž, případně montáž a opravy zábran proti ptactvu, reklamních zařízení, konzol a osvětlení, a také veškeré nátěry fasád, hromosvodů, okapů, parapetů, dilatačních plechů, ocelových konstrukcí, stožárů atd. Problémem nejsou ani bourací práce, např. na komínech. V zimě naši pracovníci odstraňují ze střech sníh a led, který by mohl ohrozit zdraví nebo majetek občanů a společností.

Všechny tyto práce jsou prováděny za přísného dodržování směrnic vypracovaných v souladu s pravidly BOZP a PO. Naše společnost je zároveň pojištěna proti škodám, v případě jakéhokoli poškození majetku klienta jsou jeho oprávněné nároky pojišťovnou v nejbližším možném termínu uspokojeny. Naše klienty tak nevystavujeme žádnému riziku.

vyskove prace