Charakteristika produktu ThermoShield
Systém úspory energie – dlouhodobá ochrana – kolorace

Jedinečné vlastnosti ThermoShieldu se starají o útulné, pohodové klima ve všech budovách. Pomáhají šetřit náklady na vytápění i klimatizaci a velmi účinně chrání fasády a střechy před škodlivými vlivy různých povětrnostních podmínek. Významně zabraňuje stárnutí a zvětrávání stavebních konstrukcí. Přitom je ThermoShield v poměru cena/výkon stejně výhodný jako normální, vysoce kvalitní disperzní barva.

ThermoShield chrání váš dům, vaše zdraví i vaši peněženku

Aplikovaný ThermoShield postupně transportuje ze stavební konstrukce vlhkost, kterou zdivo absorbovalo po celé roky. Takto ošetřený plášť budovy se přitom chová jako lidská kůže při pocení. Při difúzním odpařování je z povrchu stěny odnímáno teplo. Vnitřek budovy se tak účinně zbavuje nadbytečného tepla. Aby tento důležitý proces mohl probíhat nerušeně, nátěr je chráněn vlastní reflexí škodlivého podílu slunečního záření před zničením. Proti nežádoucímu zahřívání povrchu budovy osluněním, působí ThermoShield v souhře s pojivem nezávisle na použitém barevném odstínu. Výsledek: v letních měsících dochází k citelnému poklesu teploty v interiéru a snížení nákladů na klimatizaci.

Pouze suchý plášť v zimě hřeje

ThermoShield Exterieur současně připravuje budovu v letních měsících na zimu. Zdivo se vysušuje a získává lepší tepelně izolační vlastnosti a vyšší schopnost akumulovat teplo. Stává se tak zásobníkem tepla a víme, že proti zimě nás ochrání suchý plášť. Budově dostačuje menší topný výkon, protože „zásobník – zdivo“ je dostatečně naplněný a vyprazdňuje se jen pomalu. Uvnitř budovy obyvatelé vnímají zvýšení teploty na vnitřním povrchu obvodových stěn. Z toho vyplývá vyšší komfort bydlení při nižším topném výkonu.

PRODUKT

Procesy transportu vlhkosti a termické děje probíhají neustále také v následujících letech. Když vyndáme skleněnou nádobu z ledničky do tepla, vytvoří se na její vnější straně značné množství kondenzované vody. Stejný děj probíhá i ve zdivu, když se po zimních měsících opět otepluje. Vlhkost vzduchu na venkovních stěnách se sráží a hned se zase odpařuje. O přísun média pro chlazení budovy je tedy permanentně postaráno. A také o suché stěny v zimním období. ThermoShield je špičkový ekologický produkt, který nabízí velké spektrum možností úpravy, po dlouhou dobu chrání stavební konstrukci, vytváří zdravý životní prostor a příjemné klima v místnosti.Vlastnosti a princip funkce
Jak funguje ThermoShield?

Membrána ThermoShield šetřící energii se skládá ze speciálního pojiva na vodní bázi, v němž se nacházejí miliony vakuovaných sklokeramických dutých tělísek (bubble) o malém průměru (0 až 120 mikrometrů). Vrstva nátěru po zaschnutí polymerizuje v elastickou, hustou strukturu, která je ale zároveň propustná pro vodní páry, o tloušťce cca 0,3 mm (membrána). Zvláštnosti této membrány se podílejí úsporách energie. Zásadně se však liší od tradičních představ o možnostech snížení energetických ztrát. Bubble ”filtrují” tepelný proud v infračerveném rozsahu nízkých teplot a odrážejí a rozptylují až 25 procent tepla. Povrch membrány přitom vyzařuje třikrát méně tepla než např. cihla nebo beton (b = 0,25 %). Nepropustnost membrány pro vodu s dostatečně vysokou otevřeností pro difúzi vodní páry (”prodyšnost”) zaručuje vysychání stavebních hmot a zvětšuje jejich vlastní tepelný odpor. Tepelná ztráta se tímto navíc sníží o 7 až 9 procent. Tak vzniká komplex z různých fyzikálních efektů, které lze všechny nalézt v tenké membráně. Vědecký výraz pro to zní: ”Povrchový nátěr s endotermickými efekty®”. Tímto se v konstrukcích chráněných pomocí ThermoShieldu sníží tepelné ztráty a zredukují se náklady na vytápění budovy o 20 – 30 %. Náklady na chlazení v létě, popř. v horkých klimatických pásmech se mohou u neizolovaných konstrukcí snížit o 30 až 60 procent. Důsledky z vědeckých výzkumů sledují ve zvýšené míře také státní instituce, která se starají o energetickou účinnost staveb.

Úřad pro efektivitu energie Ruska tak uznal:

  • Nátěr má vlastnost rovnoměrně rozkládat teplo na povrchu konstrukce.
  • Nátěr (0,30 až 0,35 mm) prodlužuje dobu tepelné výměny mezit tepelným zdrojem a jeho okolím do stacionárního setrvání teploty téměř o 31 procent.
  • V místnosti dobře chráněné pomocí ThermoShield s regulací tepla činí úspora energie minimálně 22%.
Komplexní procesy tak lze pro ThermoShield shrnout následovně:

Na základě vlastností rozptýleného světla a reflexe odolných mikrosfér („bubble“) dochází k rozložení tepla bez zničení uvnitř membrány. Ve spojení s vodou, párou a poklesy teploty vznikají pozitivní efekty rozhodující pro pohodu obyvatel. O hospodárné zacházení s topnou nebo chladicí energií se starají zvětšený povrch a endotermické procesy termokeramické membrány. Použitá keramická dutá tělíska (bubble) představují účinnou tepelnou bariéru. Teplo pojme obklopující pojivo (můstek) a tam se rychle a rovnoměrně rozloží. Procesy odpařování jsou tak možné, rovnoměrné a kontrolovatelné. Jsou odpovědné za teploty povrchu a tím za výměnu zářením. Také letní teplená ochrana pomocí vnitřního nátěru a co největší výtěžek chladicího výkonu pro budovy se docílí jedinečnými endotermickými procesy v membráně. Flexibilní a rychlé reagování jsou silné stránky endotermické membrány ThermoShield. Společně s dalšími technickými veličinami vytvářejí tyto vlastnosti žádoucí efekt při přenosu tepla spojeného s vlhkostí. Účinky na úsporu energie lze přesně kalkulovat. Tolik k technice, která byla zapsána jako užitný vzor a přihlášena jako patent.

Jaký užitek vzniká a jak získáme reálný odhad úspory energie s ThermoShieldem?

Základním předpokladem pro úsporu energie je odolnost proti vnějším vlivům a hygrotermickým procesům moderního životního prostředí. Zabránění vzniku trhlin, výměna zářením, snížená konvekce a kontrolované zabránění kondenzátu na vnitřním a vnějším povrchu zachovají nejen opticky bezvadný dojem, ale jsou také energeticky účinné.

Kvalita produktů ThermoShield je určována dvěma rozhodujícími složkami: za výkon produktů ThermoShield jsou odpovědné:

  • silanizované keramické mikrokuličky (klimatická keramika)
  • fakultativně synchronizující aktivátory v pojivu
Tímto se ThermoShield kvalitativně a kvantitativně liší jak od běžných kvalitních barev, tak i od napodobujících produktů.ThermoShield - konstantní vlhkost vnitřního vzduchu cca 55%
Rozdíl mezi ThermoShieldem a tradičními nátěry spočívá v dlouhé životnosti bez sklonu k tvorbě mikrotrhlinek.
Účinky nejtenčích vrstev znázornitelné v simulačním programu
Pro denní praxi nabízejí dynamické simulační programy nově možnosti rychlé orientace a jistotu při plánování. Kalkulace potenciálu úspory energie, amortizace a redukce emise CO2 budov je dnes možná pomocí počítačové techniky. Vypracování tepelné bilance pro budovy pro dodržení právních požadavků lze rovněž provést touto metodou.