PATENTOVANÉ FOTOKATALYTICKÉ FUNKČNÍ NÁTĚRY PRO INTERIÉR A EXTERIÉRY

PATENTOVANÉ FOTOKATALYTICKÉ FUNKČNÍ NÁTĚRY PRO INTERIÉR A EXTERIÉRY

fotokatalyticke_natery
  • Čistí vzduch od rakovinotvorných látek, virů, bakterií, spór, kouře, pachů a alergenů.
  • Likvidují mikroorganismy, chrání a prodlužují životnost podkladové malby a přispívají k vytvoření čistého a zdravého prostředí.


  • Funkční nátěr je efektivnější než jakákoli standardní čistička vzduchu, je bezporuchový a s nulovými nebo zcela minimálními náklady na spotřebu energie.
  • Funkční nátěry přispívají k vytvoření čistého a zdravého prostředí.
  • Nová generace nátěrů prodlužuje životnost betonu, udržuje čistý povrch bez lišejníků a mechů a navíc čistí vodu i vzduch.
  • Fotokatalytické funkční nátěry používané v interiérech ničí pachy, alergeny, viry, bakterie, rakovinotvorné látky a mikroorganismy, jejich účinky tak ocení nejen domácnosti, v nichž žijí astmatici, alergici či lidé se sníženou imunitou. Antibakteriální vlastnosti funkčních nátěrů snižují riziko přenosu kapénkových nákaz, a proto jsou vhodné do nemocnic, úřadů i na ostatní místa, kde se pohybuje velké množství lidí.

fotokatalyticke_nateryFunkční nátěry navíc dokáží odstraňovat pachy vznikající při přípravě jídel a dále například kouř z cigaret, proto je lze doporučit do stravovacích zařízení, restaurací či hotelů. V interiérech lze funkční nátěry použít i na ošetření míst napadených plísní, zároveň chrání beton, štuky a prodlužují životnost podkladové malby. Podobným způsobem je lze využívat i v exteriérech, kde slouží k ochraně míst napadených mikroorganismy či plísní. Nátěry prodlužují životnost fasád a díky samočisticím účinkům udržují jejich dokonalý vzhled, navíc čistí vzduch od automobilových exhalací a jiných škodlivin. Funkční nátěry také ztěžují vytvoření graffiti, jejichž tvorba vyžaduje více spreje a jejich odstranění méně námahy.


Funkční nátěry jsou vodné suspenze anorganických pojiv a fotoaktivního oxidu titaničitého, jehož nanočástice se vyskytují například v pigmentu titanové běloby a jsou zcela nezávadné. Škodlivé částice jsou ničeny pomocí denního světla či ultrafialového záření z umělého zdroje. Samotná reakce je aktivována dopadem ultrafialového záření na částice oxidu titaničitého, následně dochází k chemickým procesům mezi vzdušným kyslíkem a organickými zplodinami. Během reakce jsou tyto zplodiny rozkládány na oxid uhličitý a vodní páru. Funkční nátěry lze používat i v místnostech bez oken, kam je možno instalovat zdroj ultrafialového záření o frekvencích neškodných lidskému organismu.


fotokatalyticke_nateryFunkční nátěry vyráběné v různých barevných variantách plní funkci dekorativního nátěru stěn se samočisticím efektem. V interiérech plní funkci čističe vzduchu, ačkoliv nejsou nanášeny na všechny stěny. Nanášení funkčních nátěrů je stejně jednoduché jako u běžných barev. Nátěry nevyžadují žádnou údržbu a jejich účinnost se nesnižuje s časem, ke snížení dochází pouze v případě mechanického poškození. Suspenze funkčních nátěrů jsou ředitelné vodou a ekologicky příznivé, neobsahují organická rozpouštědla, jsou pH neutrální a zdravotně nezávadné.


Antibakteriální vlastnosti prokázaly tři na sobě nezávislé zdravotní ústavy. Enviromental Protection Agency doporučuje funkční nátěry jako prevenci prasečí chřipky.